ΕΛΣΤΑΤ: Σε καταλύματα, εστίαση και αεροπορικές μεταφορές το μεγαλύτερο πλήγμα το α’ τρίμηνο.

Μεγάλη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές και στους κλάδους καταλύματος και εστίασης το α’ τρίμηνο όταν ήταν σε ισχύ τα μέτρα περιορισμού για την ανάσχεση της πανδημίας δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ετήσια βουτιά 61,8% στον δείκτη κύκλου εργασιών στις αεροπορικές υπηρεσίες, ενώ οι δείκτες στην παροχή Υπηρεσιών Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης υποχώρησαν 62,7% και 58,7% αντίστοιχα. 

Μεγάλη πτώση 65,7% καταγράφεται και στις δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων. Ειδικότερα, η εξέλιξη των δεικτών Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία, ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου, έχει ως εξής:

ΕΛΣΤΑΤ: Σε καταλύματα, εστίαση και αεροπορικές μεταφορές το μεγαλύτερο πλήγμα το α' τρίμηνο

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR