Συνεδρίαση Δ.Σ. της 24ης Οκτωβρίου 2018

Στις 24 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το σωματείο πλέον έχει αρχίσει και επεκτείνεται και καθημερινά ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι μαθαίνουν.

Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στην αγορά εξοπλισμού για το γραφείο στο οποίο στεγάζεται η έδρα μας και την πρόσληψη ενός ατόμου το οποίο τις πρωινές ώρες θα καταγράφει τα αιτήματα και τα προβλήματα των μελών.