Τεχνολόγοι Τροφίμων

Ένας Τεχνολόγος Τροφίμων καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών μιας παραγωγικής μονάδας τροφίμων όπως ένα παρασκευαστήριο, μια ψησταριά, μια βιομηχανία κ.λπ.

Κάποιες από τις βασικές αρμοδιότητες ενός Τεχνολόγου τροφίμων:

  • ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής τροφίμων (πχ HACCP, ISO, IFS κ.λπ.).

  • σχεδιασμός & οργάνωση παραγωγής.

  • σχεδιασμός νέων προϊόντων – βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων (ποιοτικά και γευστικά).

  • σχεδιασμός ετικέτας & επισήμανσης προϊόντος βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

  • συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τη νομοθεσία τροφίμων.

  • σύνταξη και υπογραφή τεχνικών εκθέσεων και μελέτης Διαγράμματος ροής για έκδοση νέων αδειών όπως ορίζεται.

  • εκπαίδευση προσωπικού της επιχείρησης.

Ευδαίμων Ελευθερία MSc Τεχνολόγος Τροφίμων