Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας!

Σε περίπτωση που είστε επαγγελματίας στην εστίαση και διαθέτετε κλειστούς χώρους & τραπεζοκαθίσματα, παρακαλούμε επιλέξετε τι επιθυμείτε επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω.
Να ανοίξει η εστίαση:
α) Άμεσα
β) Με όλους τους απαραίτητους περιορισμούς πριν γίνει ο εμβολιασμός
γ) Αφού αρθούν όλοι οι περιορισμοί και η εστίαση επαναλειτρουργήσει με τα φυσιολογικά δεδομένα (μετά τον εμβολιασμό)