Τι πρέπει να προσέξετε κατά την επιλογή ενός επαγγελματικού ψυγείου.

Τα επαγγελματικά ψυγεία περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό διαφόρων επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, ψητοπωλεία, κρεοπωλεία κ.ά. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επαγγελματικού ψυγείου είναι:

το μέγεθος, οι αποθηκευτικοί χώροι, το εύρος της θερμοκρασίας ψύξης, η υγρασία των θαλάμων ψύξης, το κόστος συντήρησης και η ευκολία επισκευής.

Το μέγεθος ενός επαγγελματικού ψυγείου είναι σημαντικό. O χώρος κάθε επιχείρησης είναι προκαθορισμένος από το σχέδιο του οικήματος και την άδεια λειτουργίας. Σε μια κουζίνα, ειδικότερα, η τοποθέτηση του εξοπλισμού γίνεται με βάση έναν αρχιτεκτονικό πλάνο και έμφαση στην εργονομία. Το επαγγελματικό ψυγείο θα είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση που, όχι μόνο θα χωράει. Aλλά θα διευκολύνει την πρόσβαση όλων σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος του ψυγείου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το μέγεθος του προκαθορισμένου χώρου.

Το μέγεθος των αποθηκευτικών χώρων καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες. Tο μέγεθος του ψυγείου και το σχεδιασμό του. Δεν θα πρέπει να σας εκπλήσσει το γεγονός ότι δύο ψυγεία με το ίδιο μέγεθος μπορεί να έχουν διαφορετικές επιδόσεις και διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους. Η ύπαρξη ρυθμιζόμενων ραφιών είναι πολύ σημαντική γιατί θα σας επιτρέψει να διαμορφώσετε τους χώρους του ψυγείου ακριβώς ώστε να καλύψετε τις ανάγκες σας. Η ύπαρξη διαφανών κάδων για συγκεκριμένα τρόφιμα και αναλώσιμα είναι, επίσης, πολύ σημαντική. Bοηθάει στην οργάνωση του χώρου εντός του ψυγείου.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, χαρακτηριστικό ενός επαγγελματικού ψυγείου είναι η ενεργειακή του απόδοση, κοινώς η κατανάλωση ρεύματος. Μια επιχείρηση έχει αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το ψυγείο είναι από τις πιο ενεργειοβόρες συσκευές. Αναζητείστε τις συσκευές εκείνες με την μέγιστη δυνατή οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος. Aκόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμβιβαστείτε σε άλλους τομείς. Ναι μεν, το επαγγελματικό ψυγείο είναι ένα εργαλείο. Aλλά θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο που αποφέρει κέρδος στην επιχείρηση σας.

Αξίζει να σημειωθεί ό,τι η δυνατότητα ελέγχου των κρίσιμων χαρακτηριστικών λειτουργίας όπως η θερμοκρασία και η υγρασία των θαλάμων ψύξης και των χώρων κατάψυξης θα σας επιτρέψει να κάνετε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος.

Ένα ψυγείο, και δη ένα επαγγελματικό ψυγείο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί με τις ίδιες παραμέτρους σταθερές όλο το χρόνο και όλες τις εποχές. Η λειτουργία του θα πρέπει να τροποποιείται χειροκίνητα ή αυτόματα ώστε να εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Όπως σε κάθε είδος τεχνολογικού εξοπλισμού, όμως, έτσι και στα επαγγελματικά ψυγεία θα πρέπει το κόστος συντήρησης και το κόστος επισκευών να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τα επαγγελματικά ψυγεία χρειάζονται τακτική συντήρηση στα ηλεκτρικά και ψυκτικά τους συστήματα. Oι επισκευές πρέπει να είναι άμεσες και στην ώρα τους. Σε αυτό θα συμβάλλει και η προστασία τους κατά τη διάρκεια ζωής τους. Τα επαγγελματικά ψυγεία χρειάζονται τακτικούς καθαρισμούς ώστε να τα διάφορα υποσυστήματα να λειτουργούν με μέγιστη απόδοση.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι μέρος της αποδοτικής και ομαλής λειτουργίας ενός επαγγελματικού ψυγείου είναι η διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων από κάθε άποψη. Συμπεριλαμβανομένης και της όψης τους. Τα επαγγελματικά ψυγεία θα πρέπει να φέρουν τα συστήματα εκείνα που εξασφαλίζουν έναν υγιεινό εσωτερικό χώρο. Απαλλαγμένο από οσμές, μικροοργανισμούς, μύκητες, υγρασία και δυσάρεστες οσμές.

ΠΗΓΗ: serko ararat