Τίναξε την μπάνκα η e-food λόγω πανδημίας.

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Χρήση των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid έκανε πέρυσι η e-food (Online Delivery) που “είδε” τα έσοδα της που προέρχονται από προμήθειες που λαμβάνει από τα συνεργαζόμενα καταστήματα και τα ταμεικά της διαθέσιμα να εκτοξεύονται εν μέσω της πανδημίας. 

Όπως αναφέρει στις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις τα λοιπά έσοδα περιόδου ποσού 279.421 ευρώ (21.784 ευρώ) αφορούν κυρίως έσοδα από ενοίκια.

Η αύξηση του κονδυλίου οφείλεται στη χρήση της εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων που έκανε η εταιρεία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. 

Τίναξε την μπάνκα η e-food λόγω πανδημίας

Η αύξηση στον κύκλο εργασιών προήλθε κυρίως από την αύξηση των παραγγελιών με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από προμήθειες που αυξήθηκαν κατά 13,4 εκατ. ευρώ στα 46,143 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον ο τζίρος της αυξήθηκε και λόγω της χρήσης των υπηρεσιών προώθησης των συνεργαζόμενων καταστημάτων στην πλατφόρμα, όπως premium placement, προτεινόμενα πιάτα κ.λπ.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα 13,527 εκατ. Ευρώ, 5,3 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2019.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 31,653 εκατ. ευρώ από 23,705 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ τόκων και φόρων στα 31,019 εκατ. ευρώ έναντι 23,375 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη στα 28,7 εκατ. ευρώ από 22,247 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 21,39 εκατ. ευρώ, 27,2% περισσότερα από το 2019. 

Αντίστοιχα τα ταμειακά της διαθέσιμα ξεπέρασαν τα 40,84 εκατ. ευρώ από 28,9 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019. Σε ότι αφορά τη διάθεση των κερδών η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση του 2020 προτείνει τη διανομή μερίσματος 20 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 15ης Απριλίου του 2020 εγκρίθηκε η διανομή μερισμάτων 11 εκατ. ευρώ. 

Στην εταιρεία απασχολούνταν 378 άτομα, από 268 άτομα το 2019 ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι της είναι ενοικιαζόμενοι με τρίμηνες συμβάσεις από γνωστή διεθνή εταιρεία, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση.    

Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία της με την εταιρεία Σκλαβενίτης, η e-food σημειώνει πως το 2020 και μετά την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης για παραγγελιοληψία προϊόντων σούπερ μάρκετ και διανομής των προϊόντων αντί προμήθειας, εκδόθηκε εγγυητική επιστολή 2 εκατ. ευρώ με ρήτρα καλής πληρωμής, υπέρ της εταιρείας Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης. Για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής υπάρχει δέσμευση καταθέσεων 1 εκατ. ευρώ.  

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR